Maha Penyayang :DAku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan
 penderitaanku.

 Tuhan menjawab, Tidak.
 Itu bukan untuk Kusingkirkan, tetapi agar kau
 mengalahkannya.

 Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan
 kecacatanku.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara.


 Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku
 kesabaran.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Kesabaran adalah hasil dari kesulitan; itu tidak
 dihadiahkan,itu dipelajari.
 
 Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku
 kebahagiaan.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Aku memberimu berkat, kebahagiaan adalah
 tergantung padamu.
 

 Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan
 penderitaan.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian dunia
 dan membawamu mendekat padaKu.

 Aku meminta kepada Tuhan untuk menumbuhkan
 rohku.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Kau harus menumbuhkannya sendiri, tetapi Aku akan
 memangkas untuk membuatmu berbuah.

 Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku
 dapat menikmati hidup.
 Tuhan menjawab, Tidak.
 Aku akan memberimu hidup, sehingga kau dapat
 menikmati segala hal.
 
 Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi
 orang lain, seperti Ia mengasihiku.
 Tuhan menjawab Ahhh, akhirnya kau mengerti.